Emotionele mishandeling is geweld

Emotionele mishandeling wordt in onze samenleving gebagatelliseerd. We hebben al snel zoiets van: “ach, in elk huwelijk zijn wel eens pesterijtjes” of “schelden doet geen pijn”.

Toch loopt u grote risico’s indien u te maken heeft met geestelijke, emotionele, mentale, psychische mishandeling, of hoe het ook genoemd wordt. Inmiddels weten we dat het u mentaal helemaal sloopt en dat is al een gevaar op zich. Hoe u het ook wendt of keert, bij voortdurende psychische mishandeling blijft er uiteindelijk niets meer van u over.

Er is veel aandacht voor fysieke mishandeling in de hulpverlening en in de media. Over geestelijke mishandeling ziet, leest en hoort men weinig. Bij geestelijke mishandeling wordt uw hele persoonlijkheid onderdrukt. Iedereen die slachtoffer is geworden van zowel fysiek als psychologisch misbruik, kan vertellen dat psychologisch misbruik minstens zo erg is!

Er zijn veel vormen van geheim geweld. Van psychisch geweld kan men spreken als de dader herhaaldelijk dingen doet om te vernederen en het leven zuur te maken. Er zijn vele vormen van psychisch geweld die de dader toepast, naar gelang het hem het beste uitkomt.

Vormen psychisch geweld

Emotionele mishandeling

 • Naar beneden halen
 • Een slecht gevoel over uzelf bezorgen
 • Laten denken dat u gek bent
 • Geestelijke spelletjes spelen
 • Vernederen
 • Schuldig laten voelen

Dwang en bedreigingen

 • Het maken en/of uitvoeren van bedreigingen, om u pijn te doen, u te verlaten
 • Dreigen met (zelf)moord
 • Het tegenhouden van veranderingen
 • Illegale dingen laten doen

Intimidatie en manipulatie

 • Gebruik maken van angstwekkende handelingen en gebaren
 • Het gooien van dingen
 • Vernietigen van spullen
 • Misbruik van huisdieren
 • Wapens tonen

Economisch misbruik

 • Verbieden een baan te hebben
 • Steeds laten vragen om geld
 • Geen toegang geven tot financiën

Mannelijk privilege

 • Als een dienaar behandelen
 • Alle grote beslissingen alleen nemen
 • Handelen als de “grote meester”
 • Alle regels bepalen

Kinderen gebruiken

 • U schuldig voelen tegenover de kinderen
 • U beledigen met behulp van de kinderen
 • Dreigen de kinderen te kwellen
 • Dreigen de kinderen mee te nemen

Bagatelliseren en ontkennen

 • Het misbruik ontkennen
 • Bezorgdheid over het misbruik niet serieus nemen
 • Zeggen dat het misbruik niet gebeurt
 • Alle verantwoordelijkheid voor het misbruik verleggen
 • Uzelf de schuld geven

Isolatie en controle

 • Controleren wat u doet, wie u ziet en met wie u praat, wat u leest en waar u gaat
 • Uw zelfontplooiing beperking
 • Met jaloezie zijn acties rechtvaardigen

Als een groot aantal van deze zaken steeds terugkomen zijn ze, ook zonder fysiek misbruik, pure mishandeling.

Om getuige te kunnen zijn van dit misbruik, moet u eigenlijk met zo iemand samenleven. Anders begrijpt u het niet. Zelfs dan is het bijna niet te bevatten. Het is onacceptabel, als iemand dit gedrag vertoont en u kwetst, kleineert, gebruikt, misbruikt, emotioneel chanteert, etc. Het is en blijft “verborgen misbruik” of “geheim geweld”. Het gevolg hiervan is dat u misschien wel heel veel onzekerheden en twijfels hebt gekregen. Uw zelfbeeld is dusdanig beschadigd geraakt, dat u het contact met uzelf bent kwijtgeraakt. Daarom is het, als u te maken heeft gehad met emotionele mishandeling, zo belangrijk om het contact met uw eigen identiteit te herstellen.

Het is niet alleen een kwestie van weten wat emotionele mishandeling is, maar vooral ook erkennen van wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Niet alleen binnen relaties, maar ook in de maatschappij en op het werk is het goed om van deze vorm van mishandeling bewust te zijn.

Slachtoffer van emotionele mishandeling? Neem contact op!

Bent u ook slachtoffer van emotionele mishandeling en zoekt u persoonlijke begeleiding om de juiste (zakelijke) weg naar een goede toekomst in te slaan? Neem dan contact met ons op!

Emotionele mishandeling

Auteur: Mjon van Oers, specialist op het gebied van narcisme. Verwijzing vorenstaand artikel naar: www.denarcist.nl/emotionele-mishandeling-is-geweld