Werkwijze

Een kenningsmakings-/intake gesprek om de situatie in kaart te brengen.

De emoties beteugelen en de realiteit bespreekbaar maken zodat in onderling overleg de juiste stappen genomen kunnen worden die de basis moeten vormen voor een goede toekomst.

Wij hanteren flexibele werktijden zodat u ons ook buiten kantooruren kunt bereiken en onze dienstverlening nóg meer op uw persoonlijke situatie aangepast kan worden.

De kosten die verbonden zijn aan onze werkwijze

Wij hanteren een uurtarief van €175,- excl. BTW (€211,17 incl. BTW).

Ná uw eerste telefonische contact volgt het kennismakings-/intake gesprek waarvan het eerste half uur gratis is. De kosten voor het traject dat bij u past zullen duidelijk kenbaar gemaakt worden zodat u weet waar u aan toe bent.

Er kan, indien nodig, ook een zgn. pakketprijs afgesproken worden, zodat u uiteindelijk goedkoper uit bent. Wij streven ernaar de zaken strak in te zetten, d.w.z. alle beschikbare elementen in kort tijdsbestek samenbrengen zodat er daarna meteen gerichte stappen ondernomen kunnen worden.

Iedere situatie is echter anders en wij bespreken dit graag met u!