Mailberichten 

Reactie van Tweede Kamerlid op mailbericht m.b.t. huiselijk geweld

“Hartelijk dank voor uw mail, wat een vreselijk verhaal. Dank dat u dat wilde delen.

Ik heb naar aanleiding van de initiatiefnota en het interview veel reacties gekregen, vaak van mensen die er nog nooit over gesproken hebben, wat het belang van het doorbreken van het taboe nog maar eens onderstreept. Dat, zoals in uw geval, de daders er ongestraft mee wegkomen is natuurlijk onverteerbaar.

Ik wens u en uw kind veel sterkte met het verwerken van deze vreselijke ervaring. Mocht ik in een later stadium nadere informatie nodig hebben, dan weet ik u te vinden. Ik stel uw aanbod om mee te denken zeer op prijs!”

Mailbericht slachtoffer

“Met veel belangstelling heb ik de TV uitzending van Pauw gevolgd en het artikel in het AD waarin u vertelt over uw eigen ervaring met huiselijk geweld.

Het doet niet alleen mij, maar ik weet zeker vele vrouwen, goed dat dit onderwerp eindelijk eens in de schijnwerpers komt te staan. Niet voor één keer, maar dat er echt iets mee gedaan wordt. Het leed is namelijk enorm.

Vele jaren ben ik (en daarbij ook mijn kind) zwaar psychisch/emotioneel mishandeld door mijn (ex) echtgenoot. Die ook nog eens seksverslaafd bleek te zijn en zijn vijf jaar jongere zus in de tienerjaren heeft misbruikt.

Het schaamtegevoel was bij mij enorm en door het minieme zelfvertrouwen het naar buiten treden niet aan de orde. Daarbij komt nog eens dat de dader zich bij psychische mishandeling gaat gedragen als slachtoffer en het echte slachtoffer geïsoleerd raakt. Zo gebeurde ook bij mij.

De door mij in gang gezette echtscheiding werd al snel een vechtscheiding. Waarbij mijn (ex) echtgenoot als slachtoffer acteerde en beide advocaten (!) op zijn hand kreeg (helaas zijn er nog genoeg advocaten die niet weten wat emotioneel misbruik inhoudt). Ik werd weggezet als een onnozel, leugenachtig, geldbelust wezen. Als ik er nog aan terugdenk, springen de tranen in mijn ogen.

Het was een nachtmerrie bovenop een nachtmerrie. Mijn (ex) echtgenoot was destijds (en is) ondernemer (CEO van een Holding) en door mijn ziekte, veroorzaakt door de mishandeling (er is zelfs nog geprobeerd mij te vergiftigen), kon ik niet meer werken en was huisvrouw. Ik ben echt behandeld als een stuk vuil.

Er is tegen me geschreeuwd en het ging zelfs zo ver dat mijn advocaat mij af ging branden bij derden. Ik had contact gezocht met een bureau m.b.t. pensioenberekening. Dit bureau had een berekening gemaakt die behoorlijk hoger uitviel dan de berekening die de wederpartij had neergelegd. Het contact met het bureau was al die tijd prima geweest. Totdat men met mijn advocaat in contact kwam. Daarna wilde men mij niet meer spreken en bij de bespreking in aanwezigheid van mijn (ex) echtgenoot koos men opzichtig zijn partij. Zodat ik niet het volledige pensioenbedrag uitgekeerd kreeg. Er werden zelfs dreigementen naar mij geuit!

Zo ging het ook bij een andere advocaat die ik om advies had gevraagd in deze zaak.  Op een conferentie werd mijn advocaat door die ander over mijn zaak aangesproken. En schrok enorm van de negatieve lading die er werd uitgestort m.b.t. mijn persoon. Ik was de kwade genius in het geheel en niet mijn (ex) echtgenoot.

Psychische/emotionele mishandeling is verschrikkelijk en er zijn echt goede professionals nodig om dit te herkennen en het slachtoffer te begeleiden. Ik ben destijds van huisarts gewisseld en dat is mijn geluk geweest. Een zeer doortastende huisarts, die al snel in de gaten kreeg dat er veel niet klopte.  Doorverwezen naar een goede psychotherapeut die ervaring had (heeft) met deze vorm van mishandeling.

Zonder deze steun van de huisarts en psychotherapeut zou het enorm moeilijk geweest zijn om deze ernstige vorm van mishandeling te boven te komen. Ik kwam totaal alleen te staan en werd als dader neergezet.

Altijd alleen voor de opvoeding van mijn kind gestaan. Tijdens de echtscheidingsprocedure zei mijn (ex) echtgenoot dat hij één keer per twee weken mijn kind “niet hoefde” en één keer per vier weken kon hij niet i.v.m. onregelmatig reizen voor zijn werk, zo zei hij. Tegen derden liet hij weten dat hij zijn kind van mij niet mocht zien. Dit is één van de vele voorbeelden hoe er gemanipuleerd en gelogen werd en nog wordt. Aantekeningen van mijn (ex) echtgenoot zijn ná de echtscheiding gevonden: “…..meer vrijheid geven, geen pijn doen, niet boos worden……” etc. Dat spreekt toch voor zich.

Ik ben nog naar de Raad en Hof van Discipline geweest m.b.t. een aanklacht jegens mijn advocaat. De zitting bij de Raad was verschrikkelijk. Ging niet over de inhoud, maar de door mij aangeklaagde advocaat ging in de persoonlijke aanval en brandde mij helemaal af. Iedereen was perplex. Dat was natuurlijk ook zijn bedoeling. Om een rookgordijn op te werpen. En advocaten hebben een groot netwerk: de advocaat die mij hierin begeleidde, bleek naderhand weer goede banden met de door mij aangeklaagde advocaat te hebben.

Bij het Hof van Discipline vertelde de voorzitster dat zij één dag van te voren het dossier had gekregen en dat zij een paar keer per jaar uit eten ging met de door mij aangeklaagde advocaat. Toen wist ik al dat ik geen enkele kans had.

Het is diep en diep triest hoe deze advocaten geacteerd hebben. Mijn kind en ik hebben ontzettend geleden onder de mishandeling en dan word ik ook nog als dader weggezet. Met als gevolg een vreselijk echtscheidingstraject.

Ik heb dit bij diverse mensen / instanties neergelegd, w.o. ook het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daadkracht van deze instanties is heel belangrijk. Dat de echte daders er niet mee wegkomen. Dat huiselijk geweld totaal onaanvaardbaar is. En de daders gewoon verdergaan alsof er niets gebeurd is. En nog steeds in de slachtofferrol blijven zitten.

Ik ben echt niet uit op wraak, maar het kan niet zo zijn dat het leven van mijn kind en mij op een dusdanige manier voor altijd gebrandmerkt is en mijn ex echtgenoot als de grote onschuldige zijn leven ongeschonden verder kan leiden.

Laat de initiatiefnota: “geweld achter de voordeur, de schaamte voorbij” een goede start zijn om huiselijk geweld ver terug te dringen. Instanties moeten dan wel meewerken, w.o. het OM.

U kunt altijd met mij contact opnemen waarbij ik, indien u dat op prijs stelt, graag mijn steentje bij wil dragen aan het erkennen, herkennen en terugdringen van huiselijk geweld.”

Slachtoffer van huiselijk geweld? Neem contact op!

Bent u ook slachtoffer van huiselijk geweld en zoekt u persoonlijke begeleiding? Neem dan contact met ons op!

 

De namen, die in deze mailberichten weggelaten zijn, zijn bij Gedévri Counseling bekend.